باشگاه کوهنوردان امید

          ورود مدیر سایت   عضویت  

مراحل عضویت در باشگاه کوهنوردی امید

  • ورود به صفحه ثبت نام و پرکردن فرم عضویت پرسشنامه
  • دانلود آیین نامه عضویت باشگاه و اعلام پذیرش آن به صورت کتبی (امضا و اثر انگشت)
  • تکمیل مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
  • واریز مبلغ 500000 ریال به شماره حساب سیبا 0107730770000 بانک ملی به نام باشگاه کوهنوردان امید
  • تماس با تلفن باشگاه به شماره 09307252085 و ارسال مدارک تکمیل شده برای باشگاه
  • تایید عضویت توسط مدیران باشگاه با توجه به اطلاعات وارد شده در فرم عضویت
  • دریافت پیامک از سوی مدیران و دعوت به یک برنامه سبک یک روزه
  • تایید توسط مدیر فنی باشگاه و تبدیل شدن به عضو آزمایشی باشگاه امید کرمان